ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

www.jaltest.com Условия за ползване на WEB страница

Общи условия за употреба

1. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЕМАНЕ

Съгласно Закона за услугите на информационното общество и електронната търговия 34/2.002, от 11 юли, тези условия уреждат достъпа и използването на уеб страницата www.jaltest.com, нататък наричана „Уеб страница“, собственост на Cojali SL (нататък “Cojali©”), фирма със седалище гр. Авда. Де ла Индустрия, 3, Кампо де Криптана, Сиудад Реал, Испания, ДДС № / Данъчен номер: B-13210489 и имейл адрес cojali@cojali.com, регистриран в Регистъра на фирмите на Сиудад Реал, Надпис 1, справка на страницата CR-4.822 Раздел 137 страница 24.

Навигацията, достъпът и използването на тази уеб страница дава статус на потребител и предполага, че Потребителят ПРИЕМА и потвърждава правните предупреждения, условия и срокове за ползване в нея, независимо от прилагането на съответните и задължителни законови разпоредби според случая. Потребителят трябва чете внимателно тези условия всеки път, когато желае да получи достъп до уеб страницата, тъй като те може те да са променени.

Тази уеб страница е създадена от Cojali©, за да предостави голямо разнообразие от информация, продукти, услуги и данни. За да получи достъп до тази услуга, Потребителят трябва да се регистрира на уеб страницата чрез наличния за целта регистрационен процес.

Няма да е необходимо да се регистрирате като потребител за достъп до уеб страницата по общ начин. Въпреки това, използването на някои Услуги, като например заявка за информация и/или онлайн покупка, може да зависи от предходната регистрация на потребителя. Този процес на регистрация ще се извърши, както е посочено в конкретната услуга или в прилаганите особени условия.

Потребителят гарантира необходимата си правоспособност за придобиване на продуктите и услугите, предлагани в тази уеб страница, съгласно действащото законодателство към момента.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ И УСЛУГИ НА УЕБ СТРАНИЦАТА

Потребителят потвърждава и приема, че използването на съдържанието и/или услугите, предлагани на Уеб страницата, е на негов собствен риск и/или отговорност.

Потребителят се задължава да използва Уеб страницата, нейното съдържание, услуги и данни, в съответствие със закона, принципите на морала, добрите нрави, обществения ред и настоящите общи условия за ползване. Освен това той се задължава да използва правилно услугите и/или съдържанието на тази уеб страница и да не ги използва за незаконни дейности или престъпления срещу правата на трети страни и/или нарушаване на законодателството за интелектуална и индустриална собственост или всяко друго приложимо законодателство. По-специално, потребителят се задължава да не прехвърля, въвежда, предава или предоставя на трети страни какъвто и да е вид материали и информация (данни, съдържание, съобщения, схеми, снимки, софтуер и др.), противоречащи на закона, морала, обществения ред и тези общи условия за ползване. Потребителят се задължава, включително без ограничение, да:

 1. i. Да не въвежда или предава расистко, ксенофобско, порнографско, в защита на тероризма или срещу на правата на човека съдържание или пропаганда.
 2. ii. Да не въвежда или разпространява чрез мрежата програми с данни (вируси и вреден софтуер), за да повредят софтуера от доставчика на достъп до интернет, неговите доставчици или трети страни потребители на интернет.
 3. iii. Да не разпространява, предава или предоставя какъвто и да е вид информация, елемент или съдържание, нарушаващи основните права и обществени свободи, признати от Конституцията или от международни договори.
 4. iv. Да не разпространява, предава или предоставя на трета страна никаква информация, елемент или съдържание, представляващи незаконна или нелоялна реклама.
 5. v. Да не предава неупълномощени или незаявени реклами, рекламни материали, спам, „верижни писма“, „пирамидални структури“ или всякакъв друг вид непоискани съобщения, с изключение на тези области (каквито са търговските площи), създадени изключително за тази цел .
 6. vi. Да не въвежда или разпространява фалшива, двусмислена или неточна информация и съдържание, подвеждащи получателите на информацията.
 7. vii. Да не се представя за други потребители, използвайки техните регистрационни данни за различните услуги и/или съдържание на уеб страницата.
 8. viii. Да не разпространява, предава или предоставя на трети страни всякакъв вид информация, елемент или съдържание, представляващи нарушение на правата на индустриална и интелектуална собственост, патенти, марки или авторски права, принадлежащи на трети страни или на собствениците на уеб страницата.
 9. ix. Да не разпространява, предава или предоставя на трети страни всякакъв вид информация, елемент или съдържание, представляващи нарушение на поверителността на кореспонденцията и регламента за личните данни.
 10. x. Да не се намесва или прекъсва работата на уеб страницата или сървърите или мрежите, използвани за предоставянето й и да не нарушава правилата, изискванията, процедурите, политиките или разпоредбите от тези мрежи.
 11. xi. По принцип да не се използва уеб страницата за каквото и да е действие или бездействие, което може да улесни или допринесе за извършването на престъпна дейност.

3. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Cojali© си запазва правото да откаже или задържи достъпа до тази уеб страница и/или до предлаганите услуги, без предупреждение, самостоятелно или по искане на трета страна, на тези потребители, които нарушават общите условия за ползване.

4. ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ

Cojali© ще преследва нарушаването на настоящите условия за ползване, както и всяко неправилно използване на този уеб сайт, като завежда всички граждански и наказателни искове, приложими от закона.

5. НАЛИЧНОСТ И НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА УЕБ СТРАНИЦАТА И УСЛУГИТЕ

Cojali©, не носи отговорност за щети от всякакъв вид, произтичащи от наличието или техническата непрекъснатост на работата на уеб страницата. По-специално, Cojali© не поема отговорност и не гарантира, че достъпът до уеб страницата е непрекъснат или без грешки. В никакъв случай Cojali© не носи отговорност за загубите и щетите от всякакъв вид, произтичащи от достъпа и използването на уеб страницата, включително, без ограничение, тези щети, причинени на компютърни системи или от въвеждането на вируси.

Cojali©, прави нововъведения, за да предложи най-доброто изживяване на своите потребители. Потребителят признава и приема, че структурата и съдържанието на уеб страницата може понякога да се променят без предварително предупреждение. В този смисъл Cojali© си запазва правото да променя структурата и съдържанието без предизвестие.

Като част от този постоянен иновационен процес, потребителят признава и приема, че Cojali© може да прекъсне (временно или постоянно) предоставянето на услугите (или някоя от техните характеристики), предлагани на потребителя без предварително предупреждение, с цел извършване на поддръжка, операции за актуализиране, подобрение или ремонт.

6. БЕЗОПАСНОСТ НА АКАУНТ И ПАРОЛИ

Потребителят трябва да вземе необходимите мерки за запазване на паролата, зададена по време на процеса на регистрация, като единственото лице, отговорно за използването на тази парола. В случай, че потребителят знае или подозира, че трета страна използва неговата парола, той незабавно трябва да информира Cojali© за тази ситуация, като използва следния имейл адрес: cojali@cojali.com

Потребителят носи отговорност за опазването на поверителността на паролите, свързани с всеки акаунт, използван за достъп до уеб страницата. Следователно, Потребителят приема да бъде единственото лице, което Cojali© държи отговорно за дейностите, свързани с неговия акаунт.

7. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

Cojali© си запазва правото да променя продуктите и услугите въз основа на технически и търговски решения, за да ги адаптира към: (a) техническото развитие на пазара и модификациите, или нови версии на софтуера, инсталиран на устройствата; б) всяко техническо, функционално и оперативно подобрение; и (в) нови закони, разпоредби и стандарти, свързани с предоставянето на услугите и/или други свързани аспекти.

Потребителят потвърждава и приема, че след датата на промяна на общите условия Cojali© ще счита, че използването и/или достъпът на потребителя представлява неговото приемане на актуализираната версия на общите условия.

8. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Cojali©, с бизнес адрес в Avda. de la Industria s/n, Campo de Criptana, Ciudad Real, Spain, ДДС номер: B-13210489 информира субектите, че предоставените от тях лични данни при попълване на различните формуляри, налични в Уебсайта, ще бъдат обработвани от Cojali© под негова отговорност. Целта на тази обработка е да управлява активирането Ви в този Уебсайт и в различните предлагани услуги, както и изпращането на издания и информация за продуктите и услугите на Кохали© в сектора на диагностиката на превозни средства. Легитимността на обработката се крие в съгласието на субекта, получено чрез въвеждането на данните. Данните ще бъдат съхранявани за необходимото време, за да се изпълни целта, за която са събрани, и да се определят потенциалните отговорности, които могат да бъдат произтичащи от тази цел и обработката на данни.

Cojali© спазва разпоредбите за защита на данните, установени от Органичния закон No 3/2018 за защита на личните данни и гарантиране на цифровите права, както и с Общия регламент за защита на данните (GDPR) (ЕС) 2016/679 и всеки друг регламент, който е в сила по всяко време, и се ангажира да гарантира правилното използване и обработка на личните данни на потребителя.

Във всеки случай Субектът може да упражни всяко от правата си за достъп, коригиране, анулиране или ограничаване на обработването на личните му данни или да бъде против него, като се обърне към имейл на следния адрес cojali@cojali.com, посочващ: Регистрационни данни в Cojali©, имейл адрес, предоставен за активиране в нашата база данни, Потребителска парола за достъп до онлайн услуги, фотокопие на документ за самоличност, пощенски адрес и телефон за връзка.

В процеса на регистрация ще се изискват само необходимите данни относно целта на Услугата, посочвайки със звездичка незаменимите данни. Потребителят е длъжен да предостави адекватни, честни, верни, уместни и не прекомерни данни, свързани с предоставяните услуги. По-специално, строго е забранено предоставянето или включването на всякакъв вид информация, свързана с лични и/или семейни обстоятелства или друга интимна информация, както и информация, свързана с религия, расов произход, сексуален живот, членство в профсъюзите, вярвания и информация свързана със здравето, съдимостта и всякакъв друг вид информация, която не е необходима за целите на услугата. Строго е забранено предоставянето на информация от трети лица без предварително съгласие за тази цел. По същия начин потребителят приема да поддържа постоянно актуализирана информацията, предоставена на Cojali©. Във всеки случай, потребителят носи отговорност за неверни или неточни изявления и за щетите, причинени на Cojali© или на трети лица поради информацията и/или съдържанието, предоставени по време на процеса на регистрация.

Въпреки че Cojali© гарантира поверителността на личните данни, тези лични данни и всяка друга информация, с която разполага или която може да бъде достъпна чрез неговите системи, може да бъде разкрита на компетентните публични органи, когато това се изисква и в съответствие със законовите и регулаторни разпоредби, прилагани в този случай. Cojali© може да запази личните данни дори след прекратяване на отношенията, формализирани чрез този уебсайт, единствено за целите, посочени в предходния параграф и във всеки случай за законно установените срокове, за да бъдат те достъпни за административните и съдебните органи.

Cojali© си запазва правото да променя политиката за поверителност и условията за използване на услугата по всяко време и по свое усмотрение. Всяка промяна ще бъде надлежно публикувана на страницата. Потребителят е длъжен да чете периодично политиката за поверителност, тъй като тя може да е променена. В случай, че промяната изисква предварително съгласие на потребителя, което ще бъде надлежно посочено, потребителят може да се противопостави в 30 дневен срок след уведомлението чрез електронна поща на cojali@cojali.com

9. ИНДУСТРИАЛНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Текстовете и графичните елементи (дизайн, лога, изходен код), които съставляват тази уеб страница и по този начин се разпространяват, както и нейното представяне и сглобяване, принадлежат изключително на Cojali©, като задържа всяка интелектуална и индустриална собственост, включително софтуера. Всички търговски наименования, етикети или отличителни знаци, лога, символи и смесени, фигуративни или номинативни марки, които се появяват на уеб страницата, принадлежат на Cojali© или той има право, предварително разрешение, с правото да ги използва и са защитени от действащото законодателство свързани с този въпрос.

Поради тази причина уеб страницата и създаденото по нея съдържание не могат да бъдат експлоатирани, копирани, разпространявани, модифицирани, публично съобщавани, прехвърляни или трансформирани. Потребителите копират съдържанието от уеб страницата само за съхраняване, създаване на резервни копия или поставяне на хартия за лична употреба. По-специално, строго е забранено включването на текстове, изображения, реклами или всякакви други елементи, включени в уеб страницата, на други уеб страници, които не са свързани с Cojali© без предварителното и писмено разрешение от Cojali©.

Освен ако не е договорено друго между потребителя и Cojali© в писмена форма, разпоредбите на тези условия не дават правото за използване на търговски имена, марки, марки за услуги, лога, имена на домейни или каквито и да било други характеристики от отличителни марки Cojali©.

Потребителят трябва да се въздържа от премахване на значимите признаци на индустриални, интелектуални или каквито и да било други права на собственост, принадлежащи на Cojali© или на трети лица, появяващи се на Уеб страницата и на която и да е от предлаганите Услуги. Освен това, потребителят трябва да се въздържа от избягване или манипулиране на техническите механизми, създадени от Cojali© или от трети страни, за да защити правата си, било на уеб страницата, или върху която и да е от услугите, материалите, елементите или информацията, получени по този начин.

Съдържанието, представено като част от услугите, включително без ограничение, реклами за услуги и съдържание, спонсорирано в услугите, може да бъде защитено от правата на интелектуална собственост, принадлежащи на спонсорите или рекламодателите, предоставящи съдържание на Cojali© (или на трети страни или компании на техните от името). Потребителят няма да може да променя, наема, отдава под наем, отдава, продава, разпространява или създава други произведения, извлечени от това съдържание (изцяло или частично), освен когато потребителят е изрично упълномощен от Cojali© или от собствениците на гореспоменатото съдържание, както е установено в отделно споразумение.

10. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

Услугите се предоставят „както са“ (т.е в каквото и състояние да съществуват в момента) и Cojali© и неговите лицензодатели не дават никакви гаранции от какъвто и да е вид по отношение на Услугите, както изрични, така и имплицитни, свързани с остротата, надеждността и целостта на тази уеб страница, включително, без ограничение, не -съответствие с качество, продаваемост или годност.

Cojali© не гарантира, че тази уеб страница или сървърите, които хостват сайтовете, не съдържат вируси и друг потенциално вреден софтуер.

Отговорността на Cojali© за предлаганите продукти и услуги е ограничена до тяхната цена. Потребителят се отказва да иска каквато и да е отговорност по всяка друга концепция в случай на неудовлетвореност от продуктите и услугите, придобити на тази уеб страница.

Cojali© не носи отговорност нито за щети, причинени от решения, базирани на информацията, разпространена чрез този носител, нито за неточност, пропуск или грешка, съдържащи се в него.

Cojali© не носи отговорност, пряко, косвено или допълнително за щетите от всякакъв вид, произтичащи от използването на услугите и съдържанието, включени на уеб страницата от потребителите, или от липсата на истинност, точност и/или автентичност на предоставените данни или информация или от представяне на трета страна от потребител при някакво действие през тази уеб страница.

11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

В случай, че Cojali© е предоставил превод на условията на друг език и има несъответствие между разпоредбите на испанската версия и превода, испанската версия ще има предимство.

Тези условия представляват пълното съдържание на споразумението между потребителя и Cojali© и ще уреждат отношенията им (с изключение на услугите, предоставяни от Cojali© и уредени от писмено отделно споразумение), като напълно заместват предишни споразумения между Потребителя и Cojali©.

Ако компетентен съд заяви, че някои от настоящите разпоредби са неприложими, тези разпоредби ще бъдат премахнати, без да засягат останалата част от документа. Останалите разпоредби ще останат в сила

12. ПОЛИТИКА ЗА ХИПЕРВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ

Услугите могат да включват хипервръзки към други уеб сайтове, съдържание или ресурси. Cojali© може да не контролира тези уеб сайтове или ресурси, предоставени от други компании или хора, различни от Cojali©.

Cojali© не носи отговорност за включено съдържание, търговска дейност, продукт и услуга, които могат да бъдат показани чрез връзки, пряко или косвено, през тази уеб страница. Cojali© не носи отговорност за резултатите, получени от тези връзки, или последиците, произтичащи от достъпа на потребителя.

13. БИСКВИТКИ

Достъпът до тази уеб страница може да предполага използването на бисквитки. Бисквитките, които обикновено имат ограничена продължителност, са файлове, изпращани до браузър през уеб сървър, за да регистрират дейностите на потребителя в този уеб сайт.

Cojali© си запазва правото да използва бисквитки при навигацията на потребителя през уеб страницата, за да направи навигацията лесна и лична.

Тези потребители, които не желаят да получават бисквитки или които желаят да бъдат информирани за тяхното използване, могат да конфигурират браузъра за тази цел, като дори избягват инсталирането на бисквитки на твърдия диск, ако желаят.

14. ПРИЛАГАНО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Правилата и условията, уреждащи тази уеб страница и всички възможни взаимоотношения с потребителите, се регулират от испанското законодателство, което е в сила във всеки един момент и се тълкуват в съответствие с него.

За всяко правно действие, несъгласие, въпрос или иск, произтичащи от изпълнението или съставянето на тези условия, страните се подчиняват на юрисдикцията на съдилищата и на Алкасар де Сан Хуан, като изрично се отказват от всяка друга юрисдикция, която може да съответства.

FOR-SIG-15/04

Anchor Bottom