Jaltest Telematics е първото решение на пазара, което съчетава традиционното управление на автопарка и иновативни възможности, като например дистанционна диагностика на различни марки или прогнозна поддръжка. Чрез бордовото устройство Jaltest Telematics може да събира реални данни от превозното средство и неговите контролни блокове от разстояние и в реално време, предоставяйки на потребителя изключителна мощ за управление на автопарка.

JALTEST TELEMATICS-1

Инструменти за подпомагане на вземането на решения

JALTEST TELEMATICS-2

Намаляване и контрол на разходите

JALTEST TELEMATICS-3

Намаляване на времето за престой на превозното средство

JALTEST TELEMATICS-4

Повишаване на безопасността и производителността на автопарка

JALTEST TELEMATICS-5

Цифровизация на управлението на поръчките

JALTEST TELEMATICS-6

Оптимизация на шофирането

ДИСТАНЦИОННА ДИАГНОСТИКА

Телематиката на Jaltest ви дава възможност да знаете реалното състояние на превозното средство по всяко време и в случай на аномалия да извършвате дистанционно усъвършенствани действия за поддържане на превозното средство в движение, като например отстраняване на грешки, нулиране на устройства и броячи или регенериране на филтъра за твърди частици.

Дистанционна диагностика

Дистанционна диагностика.
ПРЕВАНТИВНА И ПРОГНОЗНА ПОДДРЪЖКА

ПРЕВАНТИВНА И ПРОГНОЗНА ПОДДРЪЖКА

Използваме модели с изкуствен интелект, за да откриваме възможни повреди, преди да са възникнали, и да определяме прозорци за поддръжка в зависимост от полезния живот на всеки компонент. Тези възможности помагат да се намалят неочакваните събития и да се увеличи наличността на превозните средства, което означава спестяване на разходи, по-голяма безопасност на автопарка и по-голяма оптимизация на ресурсите и превозните средства..

Превантивна и прогнозна поддръжка

НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК

Благодарение на събирането на всички променливи, свързани с ефективността на шофиране, събрани от превозното средство и адекватната обработка на данните с техники за машинно обучение е възможно да се анализира стилът на шофиране обективно и без пристрастия към маршрута, превозното средство или товара.

Eco-driving

НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК
Jaltest Telematics, нашият уеб портал

JALTEST TELEMATICS, НАШИЯТ УЕБ ПОРТАЛ

Платформата Jaltest Telematics събира и показва по лесен начин пълната бизнес информация и сведения, свързани с автопарка, и позволява взаимодействие с тях от всеки компютър или мобилно устройство.

  • Прогнозна поддръжка
  • Местоположение на превозното средство в реално време
  • Разширена дистанционна диагностика
  • Управление на тахографите
  • Доклади

Изберете тези и други услуги в нашия конфигуратор и открийте телематичното решение на Jaltest, което най-добре подхожда на вашия бизнес.

Конфигуратор на решения

ВЪТРЕШНО ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРДУЕР

Всички бордови устройства на Jaltest Telematics се проектират и произвеждат изцяло в Cojali, където се контролира жизненият цикъл на продукта - от електрониката до крайното му внедряване в превозното средство.

  • Максимална свързаност: собствен електронен дизайн, достъпен и компактен.
  • Устройства FOTA (Firmware On The Air), които могат да се актуализират дистанционно
  • Висока надеждност и здравина в случай на авария или сложна външна манипулация.
ВЪТРЕШНО ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРДУЕР
DATA SCIENCE

DATA SCIENCE

Jaltest използва целия опит, натрупан в продължение на повече от 20 години лидерство в областта на диагностиката на различни марки търговски превозни средства, както и цялата информация, събрана по време на сесиите за диагностика, бордовата телематика и техническата помощ, за да постигне максимална ефективност на данните, получени от превозното средство и дистанционната диагностика.

Благодарение на прилагането на усъвършенстван анализ и модели на изкуствения интелект за събраната информация е възможно да се идентифицират модели и тенденции и да се екстраполира поведение, което дава възможност за напредък към реална прогнозна поддръжка, без фалшиви аларми, като се намалява максимално времето на превозното средство в сервиза и неочакваните събития на пътя.

Anchor Bottom