ОБОРУДВАНЕ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА JALTEST ADAS

Калибриране и тестване на системата ADAS

ОБОРУДВАНЕ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА JALTEST ADAS

Системите за безопасност ADAS са усъвършенствани системи за подпомагане на водача и все повече присъстват в новите превозни средства. Техните функции включват управление на адаптивния круиз контрол, разпознаване на обекти или напускане на лентата.

Тези системи често трябва да бъдат пренастройвани след инциденти, смяна на електрически прозорци, смяна на блока за управление, корекции в шасито на превозното средство, неподходящо поведение и т.н.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

За да отговори на предизвикателствата, свързани с това, Jaltest Tools предлага по пионерски начин оборудването и аксесоарите, необходими за правилното калибриране на системите ADAS, присъстващи в търговските превозни средства, винаги придружени от подробна информация за тяхното инсталиране и експлоатация.

Характеризира се с бърза инсталация и лесно боравене, съвместим е с диагностичния инструмент Jaltest, който завършва процеса на калибриране.

Jaltest Info
JALTEST INFO
JALTEST INFO
JALTEST INFO
ACC

ACC

Адаптивен круиз контрол

LDW

LDW

Предупреждение за напускане на лентата

FCW

FCW

Предупреждение за челен сблъсък

AEB

AEB

Модерно аварийно спиране

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ КОИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ИЗИСКВАТ ADAS СИСТЕМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ

ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАТАЛОГ И ФЛАЕР (РЕКЛАМЕН ЦИРКУЛЯР)

ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ JALTEST ADAS?

ПОВЕЧЕ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕСТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ

Jaltest ESB
JALTEST ESB
С това оборудване е възможно да се провери правилната работа на електронните блокове за управление на търговски превозни средства чрез симулиране на всички входни сигнали, едновременно четене на изходните сигнали и извършване на ECU диагностика .
Jaltest ETM
JALTEST ETM
Jaltest ETM е допълнително оборудване към диагностичния инструмент Jaltest, който проверява работата на различните електронни модули, присъстващи в търговските превозни средства, като проверява всеки компонент поотделно.
Jaltest PTE
JALTEST PTE
Jaltest PTE (Portable Trailer e-Supply) е мобилно устройство, предназначено да проверява захранването и сигналите, които се предават между тракторната глава и тегленото превозно средство, като осветление, индикаторни лампи и CAN комуникация.
Jaltest SST
JALTEST SST
Jaltest SST (Speed Sensor Tester) е проектиран да проверява правилната работа на активните и пасивните сензори за скорост и да изпълнява симулации на двата сензора, за да открие възможни грешки в ECU, към който са свързани.
JALTEST WST
JALTEST WST
Jaltest WST е преносимо устройство, предназначено за проверка и регулиране на сензорите за износване на спирачните накладки на товарни автомобили, автобуси и ремаркета. Това устройство позволява бързо и лесно свързване със сензорите и избор на типа сензор благодарение на вградения в устройството селектор.
JALTEST PTB
JALTEST PTB
Jaltest PTB е оборудването, разработено от Cojali за проверка на работата на пневматичните клапани чрез пресъздаване на работните условия.

ОЩЕ ПРОДУКТИ JALTEST TOOLS

Anchor Bottom