JALTEST WST

Wear Sensor Tester

JALTEST WST

Jaltest WST е преносимо устройство, предназначено за проверка и регулиране на сензорите за износване на спирачните накладки на товарни автомобили, автобуси и ремаркета.

Чрез лесното боравене с Jaltest WST можете бързо да се свържете със сензорите и да изберете типа на сензора благодарение на селектора, вграден в устройството. Възможно е да се покажат стойностите на напрежението (V) чрез дисплея, за да се определи процентът на износване на спирачните накладки.

ВИЖТЕ В МАГАЗИНА

Този продукт ви позволява да намалите значително времето, отделяно за проверки и настройки, както на спирачните накладки, така и на сензорите за износване.

  • Валидно за двупроводни сензори за износване и сензори за непрекъснато износване
  • Оптимизиране на живота на спирачните накладки чрез правилно регулиране на сензора за износване
  • Осигурява добра поддръжка за оптимално спиране
  • Бърза проверка на сензорите без разглобяване на компонента
  • С гаранция от Jaltest
Wear Sensor Tester
JALTEST WST-3
JALTEST WST-4
JALTEST WST-5

ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАТАЛОГ И ФЛАЕР (РЕКЛАМЕН ЦИРКУЛЯР)

ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ JALTEST WST?

ПОВЕЧЕ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕСТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ

Оборудване за калибриране на Jaltest ADAS
ОБОРУДВАНЕ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА JALTEST ADAS
Jaltest Tools е разработил необходимото оборудване и аксесоари за правилното калибриране на системите ADAS, присъстващи в търговските превозни средства и които трябва да бъдат пренастроени след инциденти, ремонт на предното стъкло, смяна на блока за управление (ECU) или настройки в шасито на превозното средство и др.
Jaltest ESB
JALTEST ESB
С това оборудване е възможно да се провери правилната работа на електронните блокове за управление на търговски превозни средства чрез симулиране на всички входни сигнали, едновременно четене на изходните сигнали и извършване на ECU диагностика .
Jaltest ETM
JALTEST ETM
Jaltest ETM е допълнително оборудване към диагностичния инструмент Jaltest, който проверява работата на различните електронни модули, присъстващи в търговските превозни средства, като проверява всеки компонент поотделно.
Jaltest PTE
JALTEST PTE
Jaltest PTE (Portable Trailer e-Supply) е мобилно устройство, предназначено да проверява захранването и сигналите, които се предават между тракторната глава и тегленото превозно средство, като осветление, индикаторни лампи и CAN комуникация.
Jaltest SST
JALTEST SST
Jaltest SST (Speed Sensor Tester) е проектиран да проверява правилната работа на активните и пасивните сензори за скорост и да изпълнява симулации на двата сензора, за да открие възможни грешки в ECU, към който са свързани.
JALTEST PTB
JALTEST PTB
Jaltest PTB е оборудването, разработено от Cojali за проверка на работата на пневматичните клапани чрез пресъздаване на работните условия.

ОЩЕ ПРОДУКТИ JALTEST TOOLS

Anchor Bottom