Jaltest Photo Awards

Вече имаме победителите в първите Jaltest Photo Awards, които ще получат едногодишен БЕЗПЛАТЕН лиценз!

Благодарим на всички участници за това, че споделиха своя опит с помощта на Jaltest Diagnostics!

ПОБЕДИТЕЛ В JALTEST CV

ПОБЕДИТЕЛ В JALTEST CV
Коментар

Jaltest е най-бързото и пълно оборудване в професионалния сектор! С прекрасна техническа помощ и безспорно най-добрият инструмент, който можем да имаме в нашия сервиз!

Коментар

LASO Transportes

ПОБЕДИТЕЛ В JALTEST AGV

ПОБЕДИТЕЛ В JALTEST AGV
Коментар

Jaltest Diagnostics е фантастичен инструмент, който ми помага да намирам и отстранявам проблеми по-бързо и по-лесно. Освен това, той обхваща много марки, като този двигател Scania DC13 в мобилнa дробилка Bruks 806.

Коментар

Vimmerby Fältservice

Anchor Bottom